Zorgorganisaties staan de laatste jaren enorm onder druk. De kwaliteitseisen worden steeds hoger, de vergrijzing zorgt voor meer vraag terwijl de budgetten niet voldoende meegroeien. Daar waar in het verleden met enkele financiers afgerekend moest worden zijn dat er na de decentralisaties in de WMO en Jeugdzorg velen. Contractpartijen die ook nog een grote verscheidenheid aan zorgvragen, kwaliteitseisen en verantwoordingsvoorschriften hebben. Dit stelt hogere eisen aan bedrijfsvoering, control en de invoering van horizontaal toezicht, terwijl juist de overheadkosten naar beneden moeten en het beschikbare geld vooral ten goede moet komen aan de zorgcliënten.

Hoe kan de zorginstelling dan toch transparant verantwoording afleggen en waar nodig met relevante informatie adequaat bijsturen? Een adequate sturing, beheersing en verantwoording vraagt om een organisatie die in-control is. Ook de verdergaande digitalisering en robotisering vraagt om nieuwe hulpmiddelen om de beheersorganisatie in te richten. Er is behoefte aan verdere professionalisering van de beheersorganisatie, het transparant en het zo breed mogelijk en integraal ontsluiten van informatie, borgen van de informatieveiligheid en privacy en besparen op overheadkosten. Schijnbare tegenstellingen die met het Key Control dashboard bij elkaar gebracht worden.

 

Oplossing van Aantoonbaar In-control op proces, prestaties en risico’s

De maatschappij eist meer transparantie en inzicht in prestatie. De kwaliteitseisen w...

Oplossing van Aantoonbaar AVG/GDPR-compliant met het Key Control Dashboard

De maatschappij eist meer transparantie en inzicht in prestatie. De kwaliteitseisen w...

 

Key Control Dashboard

Informatie is vaak in overvloed, maar versnipperd, aanwezig in de organisatie. Het Key Control Dashboard bundelt en ontsluit de benodigde informatie en brengt u volledig in control. Doordat er real-time, aantoonbaar en vanuit één versie op de werkelijkheid gestuurd kan worden op het behalen van doelstellingen en het beheersen van risico’s. Toegespitst op uw functie binnen de organisatie krijgt u middels het Key Control Dashboard software in handen om grip te krijgen op uw governance risk & compliance functie: Inzicht in de In-control status (in control statement) op de voor u relevante processen, effectief risicomanagement, efficiënte interne controle, grip en sturing op het proces jaarrekening, informatieveiligheid BIG, BIR en privacy AVG.

Key Control Dashboard (KCD) voorziet organisaties op effectieve en intelligente wijze van grip en sturing op bedrijfsvoering en interne beheersing. Met behulp van KCD helpen wij organisaties:

  • Aantoonbaar In-Control te zijn en te blijven;
  • Grip op prestaties, risico’s, processen en interne controle te verkrijgen;
  • De interne beheersing te professionaliseren;
  • De kosten van control te beperken en inzicht te bieden in de opbrengsten van control;
  • Een effectieve en efficiëntie interne controle;
  • Bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten.