IT met impact

‘ITON onderzoekt of het mogelijk is het rooster- en planning-systeem onder te brengen in de cloud’

Zinzia Zorggroep heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in IT. Het beheer ervan ligt volledig in handen van ITON. Al was Zinzia nog wat terughoudend wat betreft de cloud, vanwege privacygevoelige cliëntgegevens, de invoering van een op MDM-gebaseerde cloudoplossing brengt de cloud in elk geval dichterbij.

Hans Bonté, Manager Bedrijfsvoering bij Zinzia Zorggroep, kent ITON al van een vorige werkgever. ‘De relatie tussen ITON en mij gaat nog terug ver vóór de tijd dat ik bij Zinzia werkte. Toen we meer IT expertise nodig hadden als gevolg van een ingezette herstructurering van de interne IT omgeving, en het de toenmalige IT partner en onze eigen systeembeheerder simpelweg aan kennis ontbrak, kwamen we door de eerdere goede ervaringen snel terecht bij ITON.’ Zinzia heeft de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in IT en vernieuwingen doorgevoerd waardoor de organisatie nu kan bogen op een moderne omgeving en op dit gebied tot de top in haar sector behoort.

Ontzorging van IT

Toen Bonté vijf jaar geleden begon bij Zinzia heeft hij eerst de verbindingen tussen de vestigingen opgewaardeerd naar glasfiber en vervolgens de servers vervangen, zodat er een gedegen basisstructuur ontstond. Daarnaast is er binnen alle locaties van het bedrijf een wifi-netwerk uitgerold. Zinzia werkt nu met een centrale Citrix omgeving in een eigen datacenter op de hoofdlocatie en met thin clients op de werkplekken. ‘We hebben geen eigen systeembeheerder meer en ITON is volledig verantwoordelijk voor het technische beheer van onze IT infrastructuur. Een systeembeheerder van hen komt eens per twee weken een dag op locatie. Een programmabeheerder komt voorlopig wekelijks een dag en vormt de intermediate tussen de technische consultants van ITON, de externe partijen en onze organisatie. ITON verzorgt tevens de helpdeskfunctie,’ vertelt Bonté. ‘Dit werkt na wat aanloopproblemen allemaal naar tevredenheid. De vaste contactpersonen kennen ons bedrijf en zetten zich in voor het belang van Zinzia. Ik ervaar ITON als een betrouwbare IT partner met een breed kennisniveau. Het geeft een rustig gevoel te weten en te ervaren dat ze in control zijn. Onze core business is zorg en over IT beheer willen we ons geen zorgen hoeven maken. Mede dankzij ITON draait IT soepel en wordt de administratieve last voor artsen en verzorgend personeel minder, met als gevolg meer tijd voor de cliënt.’

Zinzia

Zinzia Zorggroep ondersteunt oudere  mensen met dementie en/of lichamelijke  klachten. Daarbij gaat het om complexe,  intensieve zorg waarvoor specifieke  expertise nodig is. Daarnaast biedt de  organisatie revalidatiezorg, dagbehandeling,  hospicezorg en specialistische zorg thuis.

(http://www.zinzia.nl)

SaaS als eerste stap naar de cloud

Zinzia was wat terughoudend wat betreft de cloud, maar stilaan wordt bekeken waar SaaS applicaties kunnen worden geïntroduceerd. ‘Met mijn achtergrond als registeraccountant stond ik wat sceptisch tegenover de cloud: zijn onze privacygevoelige cliëntgegevens wel doorlopend goed beveiligd? Hoe betrouwbaar zijn de verschillende cloud opties? Inmiddels zijn we overtuigd van de veiligheid van professionele cloud omgevingen. De voordelen van cloud oplossingen spreken ons zeker aan,’ vervolgt Bonté. ‘We hebben een behoorlijk zwaar rooster- en planningsysteem dat hoge eisen stelt aan ons serverpark. Inmiddels hebben we besloten om deze applicatie onder te brengen in de cloud. Ook het nieuwe Elektronische Cliënten Dossier (ECD) wordt als beveiligde hybride SaaS oplossing in 2016 uitgerold. Daarnaast ligt voor bijvoorbeeld veilige conferencing een SaaS oplossing voor de hand, zodat het managementteam en andere medewerkers gemakkelijker kunnen vergaderen zonder te hoeven reizen tussen de vestigingen. Verder worden er steeds meer tablets ingezet. Door leidinggevenden, artsen en medewerkers, belast met het doen van bestellingen worden er tweehonderd gebruikt. De verwachting is dat dit aantal door het nieuwe ECD nog aanzienlijk zal groeien. Bonté besluit: ‘Het is relevant dat we weten waar de tablets zich bevinden en dat de security goed is geregeld. De tablets, en overigens ook de smartphones, worden beheerd door ITON middels een cloud gebaseerde MDM-oplossing. Dus ook hier brengt ITON de cloud weer een stukje dichterbij.

IT met impact

Er wordt wat af gepraat over IT. Wij praten liever over de impact van IT. Wat doet het voor je? Wat levert het op? Daar draait het om. En bovendien is het veel leuker om hier over te praten. Dus kan het zomaar zijn dat we het niet over een server hebben, maar over klanttevredenheid. Of over ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in plaats van werken in de cloud. Zo maken we IT merkbaar relevant.

Dat kan alleen met oog voor het grotere geheel en de context van uw business. Dus willen we u leren kennen, actief samen optrekken en werken aan een gezamenlijk doel. Onze sectorkennis delen, maar ook meedenken over specifieke thema’s in uw organisatie en de vraagstukken daaruit vertalen naar IT oplossingen die ertoe doen. Oplossingen die krachtig doorwerken in uw organisatie en uw ambities van morgen mogelijk maken. 

Dat is IT met impact.