Meer weten over deze dienst van Intragen? Neem dan contact op met Protinus IT via mail of bel 030 7440744

In onze samenleving, met haar steeds aanscherpende eisen aangaande “omgaan met privacygevoelige informatie”, wordt de vraag steeds pregnanter naar veilige, transparante oplossingen voor Identity en Access Management (IAM) vraagstukken.

 

Met een toenemende afhankelijkheid van ICT binnen de gezondheidzorg wordt goed beveiligen van gevoelige datra steeds belangrijker. Dat is niet slechts een technische aangelegenheid. Het is ook niet alleen een verantwoordelijkheid van de ICT-beheerders, maar van de hele organisatie. Om veilig te kunnen blijven werken moet iedereen zich bewust zijn van de risico’s en wat je rol is om je daartegen te wapenen, van bestuurder tot eindgebruiker.

Moderne IAM-oplossingen zorgen voor een veilig en gecentraliseerd wachtwoordbeheer mogelijk voor zowel gebruikers als privileged gebruikers. Het zorgt voor een volledige audit trail zodat er meer transparantie en controle binnen de IT-organisatie is. IAM wordt gezien als de basis voor de cybersecurity strategie binnen uw organisatie. Met deze strategie wordt de essentiële data binnen ziekenhuizen beter beschermd. Hier vallen de volgende data onder: patiënt data (elektronische medische data), financiële informatie, IP van de ziekenhuizen en haar partners.

 

Binnen IAM zijn verschillende onderwerpen van belang:

  • Multi-Factor Authenticatie (MFA)
  • Identity Governance & Administration (IGA)
    • Identity Lifecycle Management, Onboarding & Provisioning
    • Governance, Risk & Compliance (GRC)
  • Enterprise Single Sign-On (eSSO)
  • Privilege Access Management (PAM)

Als organisatie is het moeilijk om te beoordelen welke volwassenheid uw organisatie op dit moment heeft rondom IAM. Om u op weg te helpen biedt Intragen een IAM Maturity Assessment aan om inzichtelijk te maken waar de organisatie nu staat, en wat er moet gebeuren om naar een volgend volwassenheidsniveau te komen.

‘’Identity and access management (IAM) is the discipline that enables the right individuals to access the right resources at the right times for the right reasons’’.
Gartner over (IAM)

Onze oplossing

De technologie van Zivver voor veilige uitgaande e-mail en bestandsoverdracht beschermt de data van klanten tijdens alle drie stadia van e-mailcommunicatie: voor, tijdens en na verzending. Dankzij een snelle integratie kunnen werknemers gebruik blijven maken van hun vertrouwde e-mailomgeving, zoals Outlook, Office365 of Gmail.

Zivver helpt met het voorkomen van menselijke fouten zoals het aan de verkeerde ontvanger richten van e-mailberichten. De krachtige encryptie en two-factor authentication van Zivver dringt de beveiligingsrisico’s verder terug. Organisaties zijn wettelijk verplicht tot het voorkomen, detecteren en indammen van datalekken.
Zivver voorziet hen van de controlemechanismen en rapportagetools die ze nodig hebben om te voldoen aan richtlijnen als de Britse Data Protection Act (DPA), de GDPR en de NTA 7516.