Wij zijn Protinus!

“Wij pretenderen niet te kunnen voorspellen wat er morgen gebeurt. We beloven wel dat u erop kunt inspelen.”

De wereld wordt sneller, transparanter en flexibeler. Om daarop in te kunnen spelen moeten organisaties wendbaar zijn. IT speelt hierin een zeer belangrijke rol. De manier waarop organisaties voorzien in hun IT-behoeften kent echter veel beperkingen. Het aantal verschillende contracten met leveranciers, de lange looptijden van deze contracten, de starheid ervan en de tijd die het kost om ze allemaal af te sluiten en te beheren. Allemaal factoren die de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties beperken. De ontwikkelingen om ons heen stellen juist andere eisen aan de manier waarop IT-behoeften worden ingevuld. Daarom introduceert Protinus IT: Managed Sourcing.

Onze missie

De manier waarop organisaties vandaag de dag voorzien in hun behoeften, ook die in IT, kent teveel beperkingen. Het aantal verschillende contracten met leveranciers, de lange looptijden van deze contracten, de starheid ervan en de tijd die het kost om ze allemaal af te sluiten en te beheren. Allemaal factoren die de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties beperken. En dat terwijl de ontwikkelingen om ons heen andere eisen stellen aan de manier waarop u in uw IT-behoeften voorziet.

“Exit the contract age, enter the Managed Sourcing age”, dat is ons motto.

Het is onze missie om samen met u op een slimme manier invulling te geven aan de voorziening in uw IT-behoeften, zodanig dat deze echt bijdraagt aan de flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie. Zonder beperkingen maar wel 100% gemanaged.